MI A SZCIENTOLÓGIA?

A Szcientológia meghatározása: scio (latin) „tudni, a szó legteljesebb értelmében”, logosz (görög) „-tan”. Így a Szcientológia azt jelenti: „tudni, hogyan tudjunk”.

A Szcientológia egy vallás, amelyet L. Ron Hubbard fejlesztett ki, és amely az ember valódi szellemi természetének és önmagához, családjához, csoportokhoz, az Emberiséghez, minden életformához, a fizikai univerzumhoz, a szellemi univerzumhoz és a Legfelsőbb Lényhez való viszonyának teljes és biztos megértéséhez kínál pontos útvonalat.

A Szcientológia a szellemmel foglalkozik – nem egyszerűen a testtel vagy az elmével – és hiszi, hogy az ember jóval több, mint saját környezetének vagy génjeinek a terméke.

A Szcientológia bizonyos alapvető igazságokból kiinduló tudásanyagot ölel fel. Ezek közül az elsődlegesek a következők:

   Az ember halhatatlan szellemi lény.

   Egyetlen életnél jóval messzebbre nyúlnak a tapasztalatai.

   A képességei határtalanok, még ha ez jelenleg nem is jut kifejezésre.

További adatok a Mi Szcientológia?-ról

A SZCIENTOLÓGIA TANAI

Azon a hatalmas mennyiségű adaton belül, amelyek a Szcientológia vallásos hittételeit és gyakorlatát alkotják, sok az olyan alapelv, amelyek – amikor megismerjük őket – az életre egy új és szélesebb körű rálátást eredményeznek. Ha például egy személy ismeri a Tónusskálát, akkor láthatja, hogy miként a legcélszerűbb egy durcás gyerekkel bánni, képes lecsillapítani egy feldúlt barátját, vagy képes átjuttatni egy elképzelést a megcsontosodott nézőpontú munkaadójának. Ezek az alapelvek a humán tárgyakban tett megfigyelések hatalmas területét teszik ki. Ez egy tudáshalmaz, amely azért van, hogy megtanulják. Nincs benne semmi tekintélyelvűség. Csupán tudásanyagként értékes.

További adatok a Szcientológia tanairól és gyakorlatairól

VASÁRNAPI SZERTARTÁS

A Szcientológia segít minden lénynek visszanyerni az önmagára mint halhatatlan szellemi lényre vonatkozó tudatosságát, és rehabilitálni a teljes szellemi potenciálját, hogy elérje a szellemi létnek és a Legfelsőbb Lényhez való viszonyának felismerését. Istent a Szcientológiában a Nyolcadik dinamikaként azonosítjuk. Minden Szcientológia-szolgáltatás közelebb viszi az embereket a Nyolcadik dinamikához, és a gyülekezeti szolgáltatások különösképpen erre helyezik a hangsúlyt. Ez sok szellemi lény találkozása egy közös spirituális élmény keretében, amely alkalmat ad annak a végső valaminek a felismerésére, ami a Nyolcadik dinamika vagy Isten.

A Szcientológia Egyház vasárnapi szertartása a következőkből áll: az Egyház hitvallásának elmondása; prédikáció, amely L. Ron Hubbardnak, a Szcientológia alapítójának írásain alapul; gyülekezeti csoportauditálás; és ima. Része lehet zene és éneklés, illetve az egyházbeli események és programok bejelentése is.

Jöjjön el egy vasárnapi szertartásra!

IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS
L. RON HUBBARD ÉLETÉNEK JELENTŐSEBB ESEMÉNYEI

L. Ron Hubbard

A következő időrendi áttekintés megadja a legnagyobb fontossággal bíró eseményeket azon a számtalan ösvényen, amelyet L. Ron Hubbard bejárt mint kalandozó, felfedező, író, filozófus és minden más, ami arra vezette őt, hogy az igazságnak megfelelően kijelentse:

„Nem kolostori életet éltem, és a bölcset, aki nem élt, és a tudóst, aki nem hajlandó megosztani tudását, megvetem.

Láttam az életet fentről lefelé és lentről felfelé. Mindkét arcát ismerem. És tudom, hogy van bölcsesség, és hogy van remény.” L. Ron Hubbard

Látogassa meg az L. Ron Hubbard időrendi áttekintést!

SZCIENTOLÓGIA ONLINE TANFOLYAMOK 
A SZCIENTOLÓGIA KÉZIKÖNYVÉBŐL

Bármilyen nehézséggel találja szembe magát az életben, a Szcientológiában van rá megoldás.

A Szcientológiával ön lépésről lépésre alkalmazható precíz eljárásmódokat kap, amelyekkel meg tudja oldani a problémáit, és amelyekkel javíthat mind a saját életén, mind pedig az ön körül élők életén.

A Szcientológia online tanfolyamok A Szcientológia kézikönyvében foglalt elveken alapulnak.

Kezdjen el egy Szcientológia online tanfolyamot ma!