A PROGRAMRÓL

A TÁRSADALOM ERKÖLCSI
SZERKEZETÉNEK RENDBEHOZATALA

Az Út a Boldogsághoz Alapítvány nemzetközi központja 2003-ban nyílt meg a kaliforniai Glendale-ben – az épület megvásárlását szcientológusok támogatása tette lehetővé.

Az Alapítvány központjában pedagógusok, vállalati ügyvezetők, törvényhozók és közjogi méltóságok tervezhetik meg Az út a boldogsághoz programok bevezetését.

Az út a boldogsághoz valamennyi tevékenysége koordinációs csomópontjaként az Alapítvány kontinentális és regionális irodák egyre növekvő hálózatát működteti. Ezek egyének és csoportok ezreinek segítenek a saját területükön osztani a füzeteket.

12
MILLIÓ
DIÁKOT
ÉRT EL
AZ ÚT A BOLDOGSÁGHOZ
ÜZENETE
Az út a boldogsághoz népszerűségét tükrözi, hogy egyedi borítós füzetek millióit osztották már ki cégek, irodák, önkormányzatok, rendvédelmi szervek, országosan ismert sportolók és előadók, sőt miniszterelnökök és elnökök is.
AZ ÚT
A BOLDOGSÁGHOZ
füzetek
106
NYELVEN készülnek

Az egyre növekvő igények kielégítése végett Az Út a Boldogsághoz Alapítvány modern grafikai designstúdiót és házon belüli nyomdát is működtet a nemzetközi központ épületében. 109 nyelven tudnak egyedi borítós füzeteket nyomtatni, így az egyének, családok, csoportok, cégek és hivatalok a saját nevükkel és logójukkal ellátva terjeszthetik Az út a boldogsághoz füzetet.

Az Alapítvány emellett újranyomtatási jogokat ad cégeknek, sportkluboknak, rendészeti szerveknek, továbbá más szervezeteknek és egyéneknek, hogy nagy mennyiségű füzetet nyomtathassanak tömeges terjesztés céljából iskoláknak, településeknek vagy akár egész országoknak.

Az út a boldogsághoz 21 szabálya kedvességre, becsületességre és az élet alapvető jártasságaira tanít, segít megelőzni a drogozást és megőrizni a családi egységet. Ez az üzenet milliók életét változtatta már meg – nem prédikál valamiről, hanem józan ésszel közelíti meg a minden emberben meglévő alapvető jóságot.

A füzet arra biztat, hogy vállaljunk felelősséget az embertársainkért a környezetünkben, a településünkön, sőt az egész világon.

A munkahelyeken: Az út a boldogsághoz három évtizede mérhetően javítja az alkalmazottak hozzáállását, magatartását és problémamegoldó készségét.

Az utcákon: Mivel Az út a boldogsághoz hatékony bűnmegelőző eszköz, ezért a rendőrök, egyházi személyek és ifjúsági tanácsadók a közösségükben osztják a füzetet, hogy visszaszorítsák a bűnözést és az erőszakot.

Zavargások és háborúk idején: Amikor az élet kizökkent a megszokott kerékvágásból, és elmosódni látszottak a helyes és a helytelen közötti határok, Az út a boldogsághoz hatására nyugalom, tolerancia és tisztelet alakult ki a konfliktus sújtotta területek lakóiban.

Fiatalok segítése: Az út boldogsághoz erkölcsi iránytűt ad a fiatalok kezébe. Az út a boldogsághozra épülő számos ifjúsági program aktív szerepet biztosít a fiataloknak a felelősség, bizalom és tisztességesség építésében.

Az Út a Boldogsághoz Alapítvány egyik fő célja, hogy segítsen az iskolás korú gyerekeknek pozitív normákat kialakítani a helyes és helytelen viselkedést illetően – olyan normákat, amelyekkel sikeres jövőt teremthetnek.

Az Alapítvány nagyon sok olyan tevékenységet finanszíroz, amely a fiataloknak szól – többek között plakátkészítő és novellaíró pályázatokat, valamint a „Mutass jó példát” versenyt, amely eddig 12 000 iskola 12 millió diákjához jutott el. Az eredmény: sokkal pozitívabb otthoni környezet és biztonságos közösségek.