A PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK
EREDMÉNYEI

Az út a boldogsághoz füzet hatékonyságának és Az út a boldogsághoz program tevékenységei által kifejtett hatásnak köszönhetően a program világszerte tiszteletet kelt és támogatásra lel tanárokban, egészségügyi oktatókban, iskolai tanácsadókban, rendőrökben, közösségi vezetőkben, kormányzati tisztségviselőkben, diákokban és szülőkben.

Háromszáz rendészeti szerv, kormányszerv és szervezet lépett szövetségre Az Út a Boldogsághoz Alapítvánnyal, és használja a füzetet, a tantervet és az anyagokat.

Az út a boldogsághoz oktatói csomagokat eddig már több mint 8000 pedagógusnak, humánerőforrás-szakembernek és büntetés-végrehajtási tisztnek juttattuk el, hogy iskolákban, egyetemeken, büntetés-végrehajtási létesítményekben és cégeknél használják szerte a világon. Eddig több mint 12 000 iskola használta Az út a boldogsághoz különféle anyagait.

Az út a boldogsághoz-t alkalmazó börtönprogramokat eddig 38 ország 1500 büntetés-végrehajtási létesítményében alkalmazták mintegy 150 000 elítélt részvételével.

A Szcientológia Egyház támogatásának köszönhetően Az út a boldogsághoz program az egész világra kiterjedő tömegmozgalommá vált, amely bizalmat, józanságot és nyugalmat hoz a háborgó világba.

Az út a boldogsághoz önkénteseinek és támogatóinak nemzetközi hálózata ma már 186 országra terjed ki. Az erkölcsi normák javítása iránt elkötelezett csoportok képviselői a füzetet a saját programjaikban is felhasználják.

KORMÁNYSZERVEK

Az út a boldogsághoz nem kerül összeütközésbe az egyén vallásos meggyőződésével vagy társadalmi rangjával. Bizonyos értelemben mindenkit megérint, legyen a személy muszlim, hindu vagy akár nem vallásos: e könyv igen hatásosan képes átadni egy olyan üzenetet, amelynek köze van a saját életünkhöz. – nyugalmazott miniszterelnök, Guyana, Dél-Amerika

Az út a boldogsághoz a fiatalok rehabilitálásának tökéletes eszköze. Ami az önök szervezetét megkülönbözteti más nemkormányzati szervezetektől, az a filozófiájuk, illetve az, ahogyan ezt a filozófiát az egyének oktatása és rehabilitációja során alkalmazzák. Önök sokat tesznek azért, hogy a tanított elmélethez a megfelelő gyakorlat társuljon. Köszönettel tartozom Önöknek azért, amit tettek, és alig várom, hogy tovább folytassuk a közös munkát, és tovább bővítsük ezt a programot.” – ifjúsági és szociális fejlesztési miniszter, Lagos állam, Nigéria

Ez valóban egy útmutató a boldog és termelékeny élethez. A naponta felmerülő akadályok gyakran leküzdhetetlennek tűnnek, a tisztesség és a kedvesség azonban ragadós. Ezeknek a vonásoknak az elterjedése jobb hellyé fogja tenni a világot. – védelmi minisztériumi tisztviselő, Washington, USA

A Concerned Businessmen’s Association of America (Amerika Aggódó Üzletembereinek Szövetsége), amely Az út a boldogsághoz programot alkalmazza, elismerést és gratulációt érdemel azért, hogy a fiatalokat jó példamutatásra ösztönzi, hogy támogatja a tanulók arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megtisztítsák az iskolájukat a drogoktól, és hogy elősegíti a becsületesség, a bizalom és a kompetencia szintjének emelését. Az önök programja nagyon ösztönző. Elkötelezettségük bámulatos. Üzenetük kiváló. Őszinte elismerésem mindazoknak az üzletembereknek, akik részt vesznek ebben a kiemelkedő programban. Önök olyan úttörő munkát végeznek, amely bizonyosan példaként fog szolgálni másoknak. – volt kormányzó, Kalifornia állam, USA

Elismerésben részesítem önöket arra tett erőfeszítéseikért, hogy megmutassák a világ különféle kultúráinak, hogyan lehet harmóniában élni. Várom azt a napot, amikor mindnyájan követni fogjuk az alapelveket, amelyeket az Önök könyve felvázol. – egyesült államokbeli szenátor

RENDFENNTARTÓ SZERVEK

Ezt a levelet az egyik legnagyszerűbb könyvvel kapcsolatban írom, amivel az utóbbi időben találkoztam, és ez Az út a boldogsághoz. Rendőrként a kollégáimmal együtt sok sajnálatos helyzetet látok. Nagyon sok ember teljességgel képtelen valami jót találni saját magában. Az út a boldogsághoz könyv azonban arra bátorítja az embereket, hogy megtalálják önmagukban a jóságot, és másokhoz is továbbáramoltassák ezt a jóságot. Az út a boldogsághoz minden idők legszükségesebb írása. Kiadásának időzítése nem is lehetett volna tökéletesebb. Tekintve, hogy munkánk során mivel kerülünk szembe, a könyvet szívesen fogadtuk. – rendőr, Connecticut állam, USA

Szeretném kifejezni őszinte köszönetemet a szemináriumokért, amelyeket 180 rendőrtisztnek tartottak Az út a boldogsághoz könyv tartalmazta 21 etikai és erkölcsi szabályról. A szemináriumok nagyon hasznosak voltak, és megértettük belőlük annak a fontosságát, hogy mit jelent rendőrnek lenni – jó példát mutatni a helyi közösségnek és az egész társadalomnak. – a Fővárosi Rendőrkapitányság parancsnoka, Bogotá, Kolumbia

Ez Az út a boldogsághoz füzetre épülő program pozitív hatással volt az általam felügyelt körzet több részén is. Ezeken a kulcsfontosságú területeken azt tapasztaltam, hogy a program hatására csökkent a bűnelkövetések száma, és javult a kapcsolat a közösség tagjai között. Az egyik területen több mint 30 százalékkal csökkent a bűnözés 6 hónap alatt. – rendőrkapitány, Los Angeles, USA

Bizony azonnal munkanélkülivé válnék – mégpedig boldogan –, ha Az út a boldogsághoz tanfolyam mindenütt használatban lenne. Ha az emberek tisztelettel viseltetnének egymás iránt, akkor nem lopnának az utcán. Nem lenne testi sértés, és nem lenne családon belüli erőszak. Nem lennének lopások sem. Ténylegesen nem lenne semmilyen bűnözés, ha mindenki ragaszkodna Az út a boldogsághoz szabályainak betartásához. – rendőr, Új-Dél-Wales, Ausztrália

KÖZÖSSÉGI VEZETŐK

Úgy gondolom, hogy Az út a boldogsághoz füzet azért nagyon hasznos, mert fogódzót ad azoknak a családoknak, ahol mindezek az értékek hiányoznak vagy nem jól működnek. Mivel egy összetartó család életét csak pozitív értékekre lehet alapozni, ez a füzet azért nyújt nagy segítséget, mert a bizalomra, a szeretetre, a becsületességre és az Aranyszabályra összpontosít, illetve könnyebbé teszi, nem pedig megnehezíti az életet. – családsegítő szolgálat, Kalifornia állam, USA

Az önök füzete rengeteg józan javaslatot ad arra, hogy hogyan lehet egészséges, drogmentes életet élni. Szerencsések vagyunk, hogy olyan szervezeteink vannak, mint az önöké, amely segíti az egészséges életre való törekvést. – a Polgári Jogvédelmi Hivatal alelnöke, Colorado állam, USA

MIUTÁN használtuk AZ ÚT A BOLDOGSÁGHOZ könyvet a DIÁKOKKAL, megszűntek a VEREKEDÉSEK, AZ ERŐSZAKOSKODÁS, és MINDENFÉLE GOND, ÉS PONTOSAN AZ ELLENKEZŐJÉRE FORDULT A HELYZET A KORÁBBIAKHOZ KÉPEST.

Az út a boldogsághoz mindenki számára ösztönző lehet. Ha követjük a benne lévő tanácsokat, annak bizonyos, hogy mindannyian hasznát látjuk, és sikeresek leszünk az életben. – polgármester, Kalifornia állam, USA

Az alkalmazottainkat gyakran ehhez a füzethez utaljuk, hogy a segítségével megoldhassák a személyes problémáikat. Bevallom, a könyv valóban hozzájárul a sikerünkhöz. – vállalati tréner, Burbank, USA

Az út a boldogsághoz eredményes és stabil eszközöket nyújt számomra, amelyek segítségével tisztázni tudom a munkatársaimmal és a partnereinkkel a felmerülő esetleges problémás kérdéseket, illetve a szerződéseket érintő megoldandó dolgokat. Ezt használva képes vagyok arra, hogy a helyes dolgot cselekedjem, és józan, etikus döntéseket hozzak. Nagyon fontos eszköz a mai üzleti világban. Csak ajánlani tudom Az út a boldogsághozt mindenkinek a munka világában és általában az életben. – nemzetközi számítástechnikai, média- és szórakoztatóipari cég alelnöke

PEDAGÓGUSOK

Az út a boldogsághoz nagyon értékes útmutatást jelentett az osztályom számára. A felsősök olyan életkorban vannak, amikor sok kérdés merül fel bennük, az önök füzete pedig pontosan azt nyújtja, amire a diákoknak szüksége van. Elgondolkodtatja őket, és olyan értékeket alakít ki bennük, amelyek sajnos túlságosan gyakran hiányoznak a mai világból. – tanár, Kalifornia állam, USA

Miután használtuk Az út a boldogsághoz könyvet a diákokkal, megszűntek a verekedések, az erőszakoskodás, mindenféle gond, és pontosan az ellenkezőjére fordult a helyzet a korábbiakhoz képest. – iskolaigazgató, Tel-Aviv, Izrael

Az út a boldogsághoz fontos, mert viszonyítási alapot ad a fiataloknak ahhoz, hogy mit kezdjenek az életükkel. Egy ösvényről van szó, egy lehetőségről, amelyet kihasználva az ember elkezdhet néhány olyan döntést hozni, amely meghatározza a jövőjét. Az út a boldogsághoz olyasvalami, amire minden iskolafelügyelő vágyik. – iskolafelügyelő, New York

Az Út a Boldogsághoz Alapítvány támogatásával Az út a boldogsághoz füzet több mint egymillió példányát osztottuk szét Palesztinában és Izraelben. Nagy változásokat okozott. Szerepet játszhat mindkét nép rehabilitálásában. Palesztinában a minisztérium oktatásfejlesztési bizottsága elrendelte, hogy minden iskolai tanácsadó Az út a boldogsághoz használatával tanítsa a palesztin gyerekeket. – nyugalmazott oktatási miniszterhelyettes, Palesztin Hatóság